Nyheter

Årsmelding for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde

Bjørn på vårsnøen

Styret har utarbeidet rapport for 2015. Den kan du lese her

(Publisert:13.04.2016)

Velkommen til åpen dag, 5 juni 2016

Styret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde inviterer også i år til tur i Landskapsvernområdet. Oppmøte på Skakaktermoen i Dividalen.

(Publisert:02.06.2015 Sist endret:31.05.2016)

Arbeidet med forvaltningsplan fortsetter

Arbeidet med forvaltningsplan ble påbegynt i 2009. Det ble gjennomført 9 møter med lag og foreninger som tradisjonelt hadde brukt verneområdene mye. Etter at grunnlagsarbeidet med innhenting av beskrivelser av hvordan områdene ble brukt var gjennomført, stoppet arbeidet opp. I styremøte 21.03.14 besluttet styret, at arbeidet skulle videreføres.

(Publisert:04.11.2014)
Vis nyhetsarkiv