Nye klopper til Dividalshyttene

Nye klopper på turen inn til Dividalshyttene
Nye klopper på turen inn til Dividalshyttene, Foto: John Lambela

Klopper skiftet ut på deler av stien til Dividalshyttene. Kloppene ble levert fra en lokal produsent, og jobben ble gjort av mannskaper fra fjelltjenesten i Statskog.

Kloppene ble levert fra Torgeir Frihetsli, og kjørt inn på vinterføre av fjelltjenesten. Troms turlag hadde på forhånd sendt oss kart med GPS posisjoner som viste hvor det var behov for utskifting av gamle klopper. Seint i høst var mandskaper fra fjelltjenesten ute å la ut de nye kloppene Det vil bli søkt om midler til fortsettelse av tiltaket i 2015.

Arbeide med utskifting av klopper

 

(Publisert:04.11.2014)