Planer og publikasjoner

Her får du en oversikt over planarbeidet, og de publikasjonene som finnes fra Øvre Dividal nasjonalpark, og Dividalen landskapsvernområde.

 

Planarbeid

Forvaltningsplan.

En forvaltningsplan skal på grunnlag av felles forståelse og samarbeid mellom berørte parter og instanser få en langsiktig, heletlig og forutsigbar forvaltning av Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde.

Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Målselv kommune, Troms turlag, UL-Håpet, Lainiovuoma sameby, Saarivuoma sameby, Statsskog Troms og Fylkesmannen i Troms, gjennomførte ni møter i løpet av 2009. Arbeidsgruppen hadde i mandat og beskrive dagens brukerinteresser og hvordan utfordringene kan løses innen rammen av verneforskriften. I arbeidet, deltok også Fylkeslaget av Norges Jeger og fiskeforbund, og det ble knyttet kontakt opp mot hundekjører miljøene.

Styret har oppnevt ei arbeidsgruppe bestående av styrerepresentantene Viggo Fossum og Geir Johnsen som sammen med nasjonalparkforvalteren skal vidreføre arbeidet den første arbeidsgruppen fra 2009 startet opp. Miljøvernmyndighetene har bevilget 50.000,- kr til dette arbeidet i år.

Protokoller fra møte om forvaltningsplan 2009:

Oppstartsmøte 26.01.2009

Arbeidsgruppemøte 18.02.2009 

Arbeidsgruppemøte 18.03.2009

Arbeidsgruppemøte 15.04.2009

Arbeidsgruppemøte 25.05.2009

Arbeidsgruppemøte 09.06.2009

Arbeidsgruppemøte 24.08.2009

Arbeidsgruppemøte 06.10.2009

 

 Møtereferat fra møter 2014:

Arbeidsgruppemøte 23.04.2014

Arbeidsgruppemøte 16.05.2014

Arbeidsgruppemøte 13.10.2014

 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:04.11.2014)

Møte med rådgivende utvalg 2015

Isfiskere

Første møte med nytt rådgivende utvalg ble avholdt på komunehuset i november 2015. Referat fra møtet kan du lese her

(Publisert:13.04.2016)

Årsmelding 2015

Bjørn på vårsnøen

Her kan du lese årsmeldingen for 2015 for verneområdene i Øvre Dividal

(Publisert:13.04.2016)