Tiltak og prosjekt

Styret prioriterer de tiltak som skal gjennomføres. Nedenfor finner du en liste øver de tiltak det skal arbeides med i 2014.

Tilltak 2014

Utbedring av stien til Dividalshytta

Endel av den klopplagte stien inn til Dividalshytta må utbedres. Endel av kloppene er råttnet opp og må skiftes. Det er bevilget 60.000,- kr til formålet.

 

Tilrettelegging på innfalsportene til Øvre Dividal nasjonalpark.

Det er tidligere satt ut bord og benker på parkeringsplassene på veien fra Frihetsli og inn mot Gambekken. Også der veien stopper i Rostadalen er det opparbeidet parkering. Arbeidet med disse innfalsportene vidreføres i år.  

 

Rydding av stien opp Skakteråsen

Det vil bli gjørt en enkel rydding av stien opp Skakteråsen i år.

Skilting av veien inn til parkeringsplassene.

Det er satt av 80.000,- til skilting av de viktigste innfartsårene til verneområdene. Prosjektet gjennomføres i samarbeide med Statens vegvesen.

Deltakelse på Villmarksmessa i Bardu

Nasjonalparkene i Midt-Troms vil delta med en felles stand på Vilmarksmessa i Bardu 13-16/6. Publikum er hjertlig velkommen til å besøke oss der.

Hoggstplan for Dividalen landskapsvernområde

Som ledd i arbeidet med forvaltningsplan for Dividalen landskapsvernområde, vil det bli utarbeidet en hoggstplan for området. Etter at forvaltningsplanen er godkjent, vil det da bli mulig å søke om hoggts i området, i trå med forskriftens bestemmelser.

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:31.03.2014)

Tiltak 2015

Gapahuk med vedskjå, produsert av Michael Rittmann

Gapahuk/vedskjå satt opp på bålplassen ved hengebrua over Divielva.

(Publisert:13.04.2016)