Til startsiden
Styret foran Ellenvannskoia sept 2012 Foto: RESKFoto: Ben Arne SotkajærviNordlys over Ellenvann Foto: Erik LindsethPorten til Treriksrøysa, Pasvik -gapahuken Foto: Tormod Amundsen, Biotope AS

Øvre Pasvik

Velkommen til hjemmesiden til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre!


Reform i verneområdene

Forvaltningen av større verneområder i Norge er nå i stor grad overført til lokale styrer. Med konstituering av et nasjonalparkstyre i Øvre Anarjohka nasjonalpark den 24. januar 2018, er  det nå lokal forvaltning av alle 5 nasjonalparker i Finnmark. 

Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark blir oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag til medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Finmmark fylkeskommune. Styret  konstituerte seg første gang den 29. april 2011. Dagens styre ble konstituert 25. februar 2016, med Kurt Wikan som styreleder.


Nyheter

10 års jubileumstur -Piilolastien

Pillolastien avstandsskilt

TIL PÅMELDTE DELTAKERE: Oppdatert tidsplan Hvis dere ønsker å fiske på finsk side kan dere løse fiskekort her:   https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-fee.html Piilolastien gjennom Øvre Pasvik nasjonalpark til Finland, ble etablert i 2009. Bli med på å feire jubileet på en fellestur fra Nellim i Finland til Øvre Pasvik nasjonalpark, fra 30. august til 1. ...

(Publisert:20.06.2019 Sist endret:24.08.2019)
Les mer

Besøksstrategi ferdig

Forside Besøksstrategi Øvre Pasvik 2019

Strategi for besøksforvaltning, Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 2019 Plandokumentet ble godkjent av Miljødirektoratet den 23.11.2018. I prosessen med besøksstrategien har nasjonalparkstyret lagt stor vekt på å få kartlagt verneverdiene innen natur- og kulturhistorie. Videre har styret i samarbeid med både Statens Naturoppsyn og Grensevakta kartlagt bruken av verneområdene. Besøksforvaltningen har ...

(Publisert:01.04.2019)
Les mer

Gjøkhotellet i Øvre Pasvik, -Spørreundersøkelse lokalt reiseliv

Stabburet Gjøkhotellet

Ber lokale reiselivsbedrifter besvare på skjemaet innen fredag 23. mars. Kan du sette av 10 minutter til å hjelpe oss videre? - med å etablere bygdetunet Gjøkhotellet i Øvre Pasvik som et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt?  

(Publisert:20.03.2018)
Les mer

Følg med på styrets Facebook-side

FB-side

  Du er velkommen til å følge med på aktuelle prosjekter og tiltak i tilknytning til Øvre Pasvik nasjonalpark på nasjonalparkstyrets Facebookside.

(Publisert:12.09.2017)
Les mer

Les mer om Pasvik-Enare trilaterale park

Kart Pasvik-Inari Trilateral Park

Les om og hva som skjer i Pasvik-Enare trilaterale park. Sidene er på engelsk.

(Publisert:12.09.2017)
Les mer

Drone i nasjonalparken

Illustrasjonsbilde. Ellenvann i Øvre Pasvik nasjonalpark, -tatt fra helikopter.

Bruk av drone for opptak av film og bilder blir stadig mer populært. Drone kan være et nyttig verktøy, også i forvaltningen av våre naturvernområder. Imidlertid er verken privat eller kommersiell bruk av drone tillatt i Øvre Pasvik nasjonalpark eller Øvre Pasvik landskapsvernområde.

(Publisert:09.06.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv