Til startsiden

50 års jubileum Øvre Pasvik nasjonalpark

ØPN Logo, ny
ØPN Logo, ny

I 2020 er det 50 år siden Øvre Pasvik nasjonalpark ble opprettet. Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik  har diskutert markering av jubileet med sitt Rådgivende utvalg over 2 møter i 2019. Resultatet er at man ønsker å markere 50 års jubileet på flere måter, bl.a. med ulike arrangement i løpet av året. 

Nasjonalparkstyret har søkt økonomisk støtte fra Klima og miljødepartementet og Miljødirektoratet til de ulike markeringene. Når dette er avklart vil styret presentere det endelige opplegget.

Planene ser foreløpig slik ut:

Aktivitet

Merknader

Invitere skoler til Besøksenteret for Øvre Pasvik nasjonalpark, Svanhovd, for å informere om verneverdiene, Greenbelt/trilateral park

Etter skolestart i august.

Fotokonkurranse, over hele året, bilder ulike årstider Øvre Pasvik nasjonalpark.

 

Guidet fugletur, samarbeid Svanhovd-        Besøkssenter ØPN

05.06

Guidet tur med tema kulturhistorie (Bjørnar J. Olsen).

Juni

Guidete tur med tema urskog (Rein Midteng)

Juni eller september

Besøkssenteret ØPN, Svanhovd, aktivitetsdag for familier

14.06 og 15.08

Familiedag Sortbrysttjern, minimarked lokal mat, padling.

04.07

Akustisk konsert på Treriksrøysa

Konsert med lokal forankring som gjenspeiler kulturmøtet mellom alle folkeslag som har møttes rundt Treriksrøysa.

Søndag 16.08. Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen med, finske og russiske musikere

Organisert topptur til Galgoaivi i Pasvik zapovednik (Russland). Grensekryssing med båt eller buss.

05.09. Samarbeid med Pasvik zapovednik

Markering med minnesmerke over Carl Schøyen, som tok initiativ til nasjonalpark allerede i 1936.

03.10. Infopunkt Gjøken, minimarked -lokal mat

Jubileumshefte, bilder og trykking mv.

Samarbeid Naturvernforbundet i Sør-Varanger

Oversettelse av jubileumshefte, program mv til samisk

 

Festmiddag under Pasvikseminaret. Seminaret er det 6. i rekken hvor formålet er å gi lokal- politikere og lokalbefolkning informasjon om miljøtilstanden i grenseområdet.

5. mars. Samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Sør-Varanger kommune

 

(Publisert:08.01.2020)