Til startsiden

Drone i nasjonalparken

Illustrasjonsbilde. Ellenvann i Øvre Pasvik nasjonalpark, -tatt fra helikopter.
Illustrasjonsbilde. Ellenvann i Øvre Pasvik nasjonalpark, -tatt fra helikopter., Foto: Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Bruk av drone for opptak av film og bilder blir stadig mer populært. Drone kan være et nyttig verktøy, også i forvaltningen av våre naturvernområder. Imidlertid er verken privat eller kommersiell bruk av drone tillatt i Øvre Pasvik nasjonalpark eller Øvre Pasvik landskapsvernområde.

Bruk av drone over Galdhøpiggen i Jotunheimen nasjonalpark skapte nylig reaksjoner.

Drone regnes på linje med motordrevet modellfly som ikke er tillatt i de aktuelle verneområder etter verneforskriftene. Bruk kan f.eks. gi forstyrrelser for rovfugl og for friluftslivet. Dersom noen ønsker å bruke drone i naturvernområdene i Øvre Pasvik må de søke Øvre Pasvik nasjonalparkstyre om dispensasjon fra verneforskriftene.

Søknaden må ha så utfyllende opplysninger som mulig, blant annet i forhold til formål og behov, tidspunkt og varighet og flyruter beskrevet på kart.

(Publisert:09.06.2016)