Til startsiden

Gifttønner fjernet i landskapsvernområdet

Gravemaskin fra EVB Bygg, graver ut tønnene fra krigens dager
Gravemaskin fra EVB Bygg, graver ut tønnene fra krigens dager, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Tønner med miljøfarlig avfall fra krigens dager ble fjernet fra Øvre Pasvik landskapsvernområde i juli 2013.

 

Statens Naturoppsyn (SNO) har de siste årene kartlagt og fjernet mye krigsavfall i Øvre Pasvik landskapsvernområde. Mellom Noatun og Nyrud fant de en haug med rustne tønner med usikkert innhold.  Øvre Pasvik nasjonalparkstyre som også forvalter landskapsvernområdet, fikk analysert innholdet i fjor. Det rødbrune pulveret inneholdt både olje og PCB, og ble klassifisert som meget miljøfarlig. Nasjonalparkstyret har i dialog med Sør-Varanger kommune, besluttet å fjerne avfallet. EVB Bygg fra Melkefoss fikk oppdraget, og det ble gravd ut 17 tonn med tønner og forurensa jord. Ingen avfallsmottak i Finnmark kan ta i mot slikt avfall. Tønnene er derfor transportert til et godkjent mottak i Troms, for sikker videre håndtering.

Jørn Monsen Statens naturoppsyn, ved utkjørt avfall

Bildet over viser Jørn Monsen fra SNO ved det utgravde avfallet.

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har finansiert og koordinert opprydningen, som forvaltningsmyndighet for Øvre Pasvik landskapsvernområde. FeFo har bidratt økonomisk til opprydningen.

(Publisert:30.08.2013)