Til startsiden

Gjøkhotellet i Øvre Pasvik, -Spørreundersøkelse lokalt reiseliv

Stabburet Gjøkhotellet
Stabburet Gjøkhotellet, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Ber lokale reiselivsbedrifter besvare på skjemaet innen fredag 23. mars.

Kan du sette av 10 minutter til å hjelpe oss videre?

- med å etablere bygdetunet Gjøkhotellet i Øvre Pasvik som et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt?

 

Du kan fylle ut direkte i skjemaet og sende det tilbake per e-post.

Min e-post adresse er rolf.kollstrom@fylkesmannen.no

Dataene vil bli brukt i en samlet oversikt hvor din bedrifts besvarelse ikke kan spores. Hvordan du vurderer framtidig bruk av Gjøkhotellet vil være med på å avgjøre hvor rakst og hvordan prosjektet blir realisert.

(Publisert:20.03.2018)