Til startsiden

Gjøkhotellet som Informasjonspunkt i Øvre Pasvik

Gjøkhotellet Hovedhuset
Gjøkhotellet Hovedhuset, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre samarbeider med Øvre Pasvik nasjonalparksenter på Svanhovd, om å etablere Gjøkhotellet som et fremtidig informasjonspunkt i Øvre Pasvik. For å utrede dette ble Dag Norum Rådgivning hyret inn for å lage en forstudie (2014).  Fra før har nasjonalparkstyret fått utarbeidet en beskrivelse av Gjøkhotellets historikk fra Rolf Randa (2013).

I desember 2014 brant hovedhuset ned (huset på bildet).

Senere i prosessen har Biotope-arkitektene laget en Mulighetsstudie for Informasjonspunktet (2016), og nasjonalparkstyret har fått en opsjon fra FeFo om leie av dette bygdetunet (2017).

 

Målet var å se om Gjøkhotellet kunne utvikles som et informasjons- og samlingspunkt for både besøkende og fastboende, i samarbeid med lokale krefter. Ønsket fra nasjonalparkstyret er å skape mer aktivitet i Øvre Pasvik i nærheten av verneområdene de forvalter.

I 2019 ble etableringen av et Informasjonspunkt ved Gjøken et sentralt tema i Besøksstrategien for Øvre Pasvik nasjonalpark.

 

 

Møte med FRU om Gjøkhotellet 20.11.2014 Dag Norum presenterte sine foreløpige tanker for Øvre Pasvik  nasjonalparksenter, og nasjonalparkstyrets Faglig rådgivende utvalg den 20.11.14 på Svanhovd. Det kom inn mange svært nyttige innspill på framtidig bruk av Gjøkhotellet.

 

 

 

 

 

Etterhvert har vi valgt å kalle stedet Informasjonspunkt Gjøken, siden det er mange som misforstår bruken av ordet "hotell". Her skal det ikke bli noe hotell :)

 

 Dag Nordrum og Ole Andre Hestmo (FeFo)

Bildet over er fra befaringen 15. september 2014, Dag Norum (til venstre) og Ole Andre Hestmo fra FeFo som eier bygdetunet..

Stabburet Gjøkhotellet

Stabburet og stallen

(Publisert:01.12.2014 Sist endret:04.11.2019)