Til startsiden

Kartlegging av kulturspor og biologisk mangfold

Barkuttak (mat)
Barkuttak (mat), Foto: Rein Midteng

Nasjonalparkstyret i Øvre Pasvik har startet en systematisk kartlegging av kulturspor i trær og biologisk mangfold. I høst kartlegges Øvre Pasvik landskapsvernområde. Bildet viser ei gammel furu med spor av et østsamisk barkuttak til matformål. Det nederste bildet viser at dette uttaket også har en inskripsjon, som er yngre enn barkuttaket.

Hvis noen ser slike spor i gamle furuer, så ta et bilde og merk av posisjonen. Disse trærne er en en verdifull del av Pasvikdalens historie, og fredet etter kulturminneloven. Meld fra til nasjonalparkstyret og/eller Samisk kulturminnevern.

  Rein Midteng ved brannskadd furu

 Nasjonalparkstyret har engasjert urskogsekspert Rein Midteng, og han har hatt hjelp av lokale ressurspersoner som Steinar Wikan og Honna Havas (Øst-samisk museum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steinar WikanHonna Havas Øst-samisk museum, i urskog

Langkjuke (VU)Inskripsjon i barkuttak

(Publisert:10.09.2013)