Til startsiden

Konkurranse om ny informasjonstavle

Info.tavle Grensefoss
Info.tavle Grensefoss, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre ønsker forslag på nye informasjonstavler for Øvre Pasvik nasjonalpark og -landskapsvernområde. Materialbruk og form skal ha tilknytning til lokal kultur og natur, og tavlene må være funksjonelle.

 Frist 1. mars 2013

Beste forslag premieres med kr 5000,-. Ved flere enn 5 forslag kåres det også andreplass som premieres med kr 1000,-

Målet er å få fram ideer på informasjonstavler med et utseende som har en tilknytning til Pasvikdalens natur og kultur. Dagens tavler (se bildet) er standardiserte og kan sees i forbindelse med naturinformasjon mv, i hele landet. De nye tavlene skal supplere, og etterhvert erstatte de eksisterende tavlene når de slites ut.

På tavlene skal verneplakaten for Øvre Pasvik nasjonalpark og –landskapsvernområde plasseres. Verneplakaten gir besøkende informasjon om vernebestemmelsene, om stier og åpne koier, samt om natur- og kulturhistorie.  Plakatens størrelse: 100 cm høy og 70 cm bred.

Styret forbeholder seg retten til å benytte ideer fra alle forslagene som kommer inn.

Forslag med tegninger, kort begrunnelse mv, sendes ovre.pasvik@fylkesmannen.no innen 1. mars 2013.

Ved spørsmål kan nasjonalparkforvalter kontaktes på tlf: 480 59 308

(Publisert:07.02.2013 Sist endret:11.02.2013)