Til startsiden

Merket skiløype

Skiløpere
Skiløpere, Foto: Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

I samarbeid med reinbeitedistrikt 5A/C er det nå merket ei tråkket løype fra Sortbrysttjern til Ellenvannskoia i Øvre Pasvik nasjonalpark. Løypa krysser Sortbrysttjernet. Det kan være overvann noen steder, og skiløpere må være oppmerksomme på at isen kan være utrygg nær bekker og innløps- og utløpsos.

 Skiløype ØPN

Løypa som er et snøscooterspor på ca 4.5 km,  er merket med bjørkestikker. Fra fylkesveg 885 er det ca. 9 km langs skogsvegtraseen til Sortbrysttjern. Her er det også scooterspor.

Ellenvannskoia er ei åpen tømmerkoie for besøkende i nasjonalparken. Den er enkelt utrustet med vedovn, og 6 sengeplasser.

(Publisert:04.03.2015)