Til startsiden

Nasjonalparkstyrets høstbefaring

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre på besøk i Pasvik zapovednik
Øvre Pasvik nasjonalparkstyre på besøk i Pasvik zapovednik, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre sin høstbefaring 17.-18.09.13, gikk til Øvre Pasvik landskapsvernområde og til kollegene i Pasvik zapovednik.

Bildet fra venstre: Mariann Wollmann Magga, Karine Emauelsen (leder), Geir Mortensen (varamedlem) og Kurt Wikan (nestleder). Styremedlem Staal Nilsen kunne ikke delta.

Den 17. september 2013 befarte styret deler av Øvre Pasvik landskapsvernområde. Urskogsekspert Rein Midteng fra Asplan Viak, orienterte om funn av kulturspor etter barkuttak, urskogsområder og biologisk mangfold av høy verdi. Midteng har kartlagt området på oppdrag fra nasjonalparkstyret.

Den 18. september besøkte styret Pasvik zapovednik. Her fikk styret en omvisning og lunsj på Varlamaasaari, og informasjon om forskning og forvaltning i dette russiske naturreservatet. Nasjonalparkstyret er sammen med Fylkesmannen i Finnmark, med i et formelt samarbeide med dette verneområdet og tilgrensede verneområder i Finland i Pasvik-Enare Trilateral Park

 

Rein Midteng orienterer nasjonalparkstyret om skogstruktur

Rein Midteng og nasjonalparkstyret. Orientering om skogsstruktur

 

Karine Emauelsen (styreleder) ved gammel nedfalt tørrfuru med spor av østsamisk barkuttak

Styreleder Karine Emanuelsen ved gammel nedfalt tørrfuru med spor av barkuttak

 

Marina Trusova, informasjonsdirektør i Pasvik zapovednik, orienterer om verneområde-forvaltningen i nabolandet

Marina Trusova fra Pasvik zapovednik orienterer om verneområde-forvaltningen i nabolandet

 

Felles norsk-russisk delegasjon ved riksgrensen på Hestefossdammen

Felles norsk-russisk delegasjon ved riksgrensen på Hestefossdammen, ved nasjonalparkstyrets besøk i Pasvik zapovednik

 

(Publisert:10.10.2013)