Til startsiden

Porten til Treriksrøysa II

Perspektivtegning,  Porten til Treriksrøysa
Perspektivtegning, Porten til Treriksrøysa, Foto: Biotope AS

Biotope-arkitektene presenterte sitt forslag til oppgradering av Porten til Treriksrøysa for Øvre Pasvik nasjonalparkstyre og styrets Faglig rådgivende utvalg, den 28.04.14.

Her slutter skogsbilvegen til Grensefoss i Øvre Pasvik landskapsvernområde, og fotturen på ca. 5 km til Treriksrøysa i Øvre Pasvik nasjonalpark starter.

Forslaget om et bygg med inspirasjon fra halvteltet, fikk god mottakelse under møtet. Bygget  rommer både værskydd, rasteplasser, informasjon, toalett, renovasjon og lager.

Det jobbes nå videre med forslaget med sikte på bygging til sommeren, til glede for de rundt 1000 årlige besøkende.

 

Inspirasjonskilden; halvtelt ved Treriksrøysa rundt år 1900. Foto: Ellisiv Wessel.

Hendo-Anti med datter ved Treriksrøysa,  1900

(Publisert:29.04.2014)