Til startsiden

Porten til Treriksrøysa

Porten til Treriksrøysa, sommer
Porten til Treriksrøysa, sommer, Foto: Øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Et stort behov for oppgradering av startpunktet for besøkende til Treriksrøysa er avdekket i  arbeidet med rullering av forvaltningsplanen for Øvre Pasvik nasjonalpark og -landskapsvernområde. Arkitektene i Biotope var på befaring 17. februar og er nå i gang med å utarbeide et forprosjekt for "Porten til Treriksrøysa" for Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.

Biotope fikk oppdraget i konkurranse med 2 andre tilbydere. Les utlysningen av oppdraget her

 

Befaring Porten til Treriskrøysa

Deltakere på befaringen: Mikael Uglem, stasjonssjef Gjøkåsen grensestasjon, Jørn Monsen, Statens naturoppsyn, Tormod Amundsen og Elin Taranger fra Biotope. Foto: Rolf E Sch Kollstrøm, nasjonalparkforvalter.

 

Beltevogn Porten til Treriksrøysa

Grensevakta stilte med transport.

 

 Skilting veg Grensefoss Treriksrøysa

 Krysset Grensefoss/Treriksrøysa

(Publisert:18.02.2014)