Til startsiden

Samarbeidsmøte med Finland og Russland

Møte i Advisory Board, Pasvik-Enare Trilaterale Park
Møte i Advisory Board, Pasvik-Enare Trilaterale Park, Foto: Rolf E Sch Kollstrøm

25-27. august 2014 møtes samarbeidspartene i Pasvik Inari Trilateral Park for å planlegge aktivtene for neste år. Samarbeidet mellom Finland, Russland og Norge tar utganspunkt i forvaltningen av våre naturvern- og villmarsområder i grenseområdet Pasvik-Enare. Fra norsk side gjelder dette Øvre Pasvik nasjonalpark, Øvre Pasvik landskapsvernområde og Pasvik naturreservat.

Møtet holdes i år i Norge på Sollia Gjestegård like ved Kirkenes og russegrensa. Bildet er fra møtets eksursjon til Grense Jakobselv.

Temaene som diskuteres er alt fra tilrettelegging for besøkende, til felles registrering av bjørn og fugleliv, og informasjon om våre felles natur- og kulturverdier over landegrensene.

 

 

(Publisert:26.08.2014)