Til startsiden

Styrets høstbefaring til Enare

Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik besøkte Metsähallitus i Enare på sin høstbefaring 18-19- september 2014. Bildet viser fra venstre; Mariann Wollmann Magga, Aksel Emanuelsen, Kurt Wikan, Karine Emanuelsen sammen med Riina Tervo fra vertskapet, under besøket i Ivalo på det samiske museet og natursenteret Siida.

Metsähallitus forvalter statseid mark i Finland, og har ansvaret for både å forvalte skogen, tilrettelegge for friluftsliv og forvalte naturvern- og ødemarksområder.

Samarbeidet med verneområder på finsk og russisk side er formalisert gjennom Pasvik-Inari Trilateral Park

Under møtet og befaringene ble utvekslet informasjon om natur- og kulturhistorien i våre felles områder. Det diskutert ulike måter å tilrettelegge for besøkende på. Et konkret samarbeide som begge parter ønsker å utvikle er vandringsstien fra Sortbrysttjern til Piilola, som knytter Vätsäri ødemarksområde sammen med Øvre Pasvik nasjonalpark

 

 

Bru over Pasvikelva, Enare

Nasjonalparkstyret på brua over Patsjoki, -Pasvikelva nedstrøms Enareesjøen i Finland.

Båttur til Vätsäri ødemarksområde, Enaresjøen

Båttur på Enaresjøen til Vätsäri ødemarksområde som grenser mot Øvre Pasvik nasjonalpark i øst.

(Publisert:23.09.2014 Sist endret:24.09.2014)