Til startsiden

Planer og publikasjonerKongelig resolusjon

Du finner  gjeldende verneforskrifter gitt som Kongelige resolusjoner i dokumentene under:

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)

Forvaltningsplan

Gjeldende forvaltningsplan for verneområdene ble vedtatt av Direktoratet for naturforvaltning i 2009. Du kan laste den ned her

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.02.2014)

Brosjyre og årsmelding

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.09.2012)