Til startsiden

Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre har siden april 2011 forvaltet Øvre Pasvik nasjonalpark  og Øvre Pasvik landskapsvernområde. Disse verneområdene ble tidligere forvaltet av Fylkesmannen i Finnmark. Les mer om områdene i lenkene under.