Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Styremøte i Reinheimen, 3.desember 2018

Reinheimen, foto: Kjell Stålevik

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 3.desember 2018 på Vågå Hotel. Innkalling med sakliste, godkjent møteprotokoll og presentasjonar er lagt ut nedanfor som PDF dok.

(Publisert:28.11.2018 Sist endret:07.12.2018)
Les mer

Styremøte og Rådgjevande utval, 19.-20.sept. 2018

Rådgjevande utval på Billingen 20.09.18

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte, og møte med rådgjevande utval for Reinheimen, 19. - 20. september på Grotli Høyfjellshotell. Sakliste og protokoll frå møte i nasjonalparkstyret 19.09.18 er lagt ut nedanfor som pdf. Møtet i rådgjevande utval starta etter styremøtet 19.sept., og vart avslutta på Billingen seterpensjonat 20.sept. Presentasjonar og ...

(Publisert:10.10.2018 Sist endret:18.10.2018)
Les mer

Styremøte på Reindalsseter 25.-26.juni 2018

Nasjonalparkstyret ved Reindalsfossen 25.juni 2018

Nasjonalparkstyret for Reinheimen var på synfaring 25.juni og hadde styremøte 26.juni på Reindalsseter i Tafjord-Reindalen lvo. Saklista og protokoll frå møtet er lagt ut nedanfor som pdf-dokument.

(Publisert:31.07.2018)
Les mer

Telefonmøte 20.april 2018

Fjellryper

Protokollen frå telefonmøte 20.april i Nasjonalparkstyret for Reinheimen, er lagt ut nedanfor som pdf-dokument.

(Publisert:17.04.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer

Ta omsyn til villreinen i påskefjellet

  Reinheimen nasjonalparkstyre ynskjer alle ei god påske og oppfordrar om å ta omsyn til villreinen i påskefjellet. Les gjerne dette;

(Publisert:22.03.2018)
Les mer

Styremøte i Reinheimen, 5.mars 2018

Mot Søre Storteppingje i Ottadalen landskapsvernområde

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 5.mars, på Norsk fjellsenter i Lom. Saklista og protokoll frå møtet er lagt ut nedanfor som pdf-dokument. Presentasjon til Geir Høitomt (Kistefoss Skogtenester as) om sårbare artar og sårbarheitsvurderingar i Reinheimen er også lagt ut her.

(Publisert:28.02.2018 Sist endret:12.03.2018)
Les mer
Vis nyhetsarkiv