Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Råkåelva på Vangen
Styremøte i Reinheimen 23.nov. 2020
(Publisert:17.11.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Modell av ny E136 ved Nordre Flatmark, alternativ 4
Ny vegtrase E136 Flatmark-Monge
(Publisert:02.10.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Nasjonalparkstyret for Reinheimen ønsker velkommen til nytt utsiktspunkt ved Tussheim, 21.09.20
Velkommen inn - utsiktspunkt til Reinheimen
(Publisert:29.09.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Styremøte i Reinheimen 21.sept. 2020
(Publisert:29.09.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Forvaltarane tester aktuelt fotopunkt på Billingen
Møteprotokoll - styremøte 22.juni og 6.juli
(Publisert:10.07.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Issoleie
Kompetansedag og styremøte 22.juni 2020, i Lom
(Publisert:21.06.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Mari Melbø Rødstøl
Sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen
(Publisert:10.06.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Eksempel på bakkeantenne for å dokumentere tap av lam på utmarksbeite
Møte i AU-Reinheimen, 23.04.20
(Publisert:30.04.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik
Styremøte og konstituering, 18.mars 2020
(Publisert:10.03.2020 Sist endret:11.12.2020)
Les mer»
135 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. >
 16. »
Søk i artiklar