Besøksstrategi for Reinheimen godkjent

Besøksstrategi for Reinheimen vart vedteke av nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.12.2019 og er i brev 19.12.2019 godkjent av Miljødirektoratet.

Besøksstrategien skal ligge til grunn for framtidig besøksforvaltning knytt til verneområda i Reinheimen.

Sjå besøksstrategien i lenke under.


(Publisert:06.02.2020)