Oppstartsmøte

I samband med besøksstrategien for Reinheimen vart det heldt eit oppstartsmøte i Lom 12.10.2017. På møtet deltok arbeidsutvalet for Reinheimen nasjonalparkstyre, administrativt kontaktutval, Reinheimen-Breheimen villreinutval, Norges nasjonalparkkommune- og landsbyar.

(Publisert:31.10.2017 Sist endret:06.02.2020)