Årsmelding og rapportar

Issoleie, Ranunculus glacialis. Foto: Kjell Stålevik.
Issoleie, Ranunculus glacialis. Foto: Kjell Stålevik.

Årsmeldingar og rapportar som gjeld forvaltning av verneområdet vert lagt ut her.

Brosjyren for Reinheimen  nasjonalpark er utarbeida av Direktoratet for naturforvaltning. Denne brosjyra vert ikkje trykt opp att, men er tilgjengeleg her, både på norsk og engelsk .

Rapportar frå ulike institusjonar/prosjekt vert lagt ut her. Nokre rapporter jamnleg (årsrapportar), mens andre utarbeidar berre sluttrapport. Under vert det lagt ut ulike rapportar: