Tiltaksmidlar og bestilling av tenester frå SNO

Sherpa i arbeid på Billingen, oktober 2016
Sherpa i arbeid på Billingen, oktober 2016, Foto: Kristine Sørlie

Bestillingsmøta er ein formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheita og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. Føremålet er å sikre god dialog og avklare prioritering av oppsynet si innsats, og gjennomføring av tiltak i felt som SNO kan utføre.

Opplegg for gjennomføring av bestillingsmøta er vist i årshjulet under:

 • Årshjul for bestillingsdialogen
 • Bestillingsmøte 1 - gjennomføres i nov/des, og tek for seg status, utfordringar og behov for feltarbeid og tiltak. Innmelding av midler til tiltak skjer i januar det aktuelle året.

  Bestillingsmøte 2
  - gjennomføres etter feb/mars når forvaltningsmyndigheita har fått tildelt midler til tiltak.  Nasjonalparkstyret gjer da ei endeleg prioritering for gjennomføring av tiltak i verneområdet, i samsvar med budsjettfordeling.

  (Publisert:06.06.2013 Sist endret:04.05.2018)

  Tiltak i Reinheimen 2019

  (Publisert:12.09.2019)

  Tiltak i Reinheimen 2018

  (Publisert:14.05.2018 Sist endret:12.09.2019)

  Tiltak i Reinheimen 2017

  (Publisert:31.03.2017 Sist endret:04.05.2018)

  Tiltak i Reinheimen 2016

  (Publisert:16.12.2016 Sist endret:04.05.2018)

  Tiltak i Reinheimen 2015

  (Publisert:16.12.2016 Sist endret:31.03.2017)

  Bestillingsdialogen 2014

  (Publisert:06.12.2013 Sist endret:17.12.2013)

  Bestillingsdialogen 2013

  (Publisert:06.06.2013 Sist endret:22.10.2013)

  Bestillingsdialogen 2012

  Dokument knytt til Bestillingsdialogen 2012 er lagt ut her.

  (Publisert:06.06.2013 Sist endret:22.10.2013)

  Bestillingsdialogen 2011

  Dokument knytt til Bestillingsdialogen 2011 er lagt ut her.

  (Publisert:06.06.2013 Sist endret:22.10.2013)

  Bestillingsdialogen 2010

  Dokument knytt til Bestillingsdialogen 2010 er lagt ut her.

  (Publisert:06.06.2013 Sist endret:22.10.2013)