Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarleg for utarbeiding av forvaltningsplanen.

Forvaltningsplan for Reinheimen vart utarbeidd i samband med verneplanprosessen. Då vernevedtaket var på plass, måtte planen tilpassast verneforskriftene. Etter forslag frå Kontaktutvalet for Reinheimen vart forvaltingsplanen godkjend av Direktoratet for naturforvaltning i brev dagsett 14.12.09.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.08.2013)