Ta kontakt

Kristine Sørlie og Ingvild Øyjordet
Kristine Sørlie og Ingvild Øyjordet

Offisielle kontaktar og søknadar til nasjonalparkstyret skal sendast til:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen
Postboks 987
2604 Lillehammer
e-post: fmINpost@fylkesmannen.no 

Fakturaadresse til Nasjonalparkstyret for Reinheimen:

Elektronisk faktura:
974 761 645 (vårt organisasjonsnummer)
Referansenummer på faktura: 3860KSO

alternativt kan parirfaktura sendast til:
Fylkesmannen i Innlandet, ref.: 3860KSO
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kontaktar og søknadar som skriftleg vert sendt til nasjonalparkstyret si adresse, vert automatisk arkivert og søkbar i den offentlege elektroniske postjournalen (OEP). Desse vert også automatisk sendt til nasjonalparkforvaltarane som førebur sakene for styret. Ved andre typar kontaktar eller spørsmål, kan nasjonalparkforvaltarane kontaktast direkte.

Statens Naturoppsyn er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

Ansvar

 Kontaktinfo

Nasjonalparkforvaltar

Kristine Sørlie
Norsk fjellsenter, 2686 LOM

mob: 468 97 683
fmopkso@fylkesmannen.no

Nasjonalparkforvaltar

Stilling utlyst
Norsk tindesenter, 6300 ÅNDALSNES

mob: 

Naturoppsyn (SNO Skjåk)

Per Olav Haugen
Skjåk Allmenning, 2690 SKJÅK

mob: 970 57 213
per.olav.haugen@miljodir.no

Naturoppsyn (SNO Åndalsnes)

Thomas Rødstøl
Norsk tindesenter, 6300 ÅNDALSNES

mob: 915 47 617
thomas.rodstol@miljodir.no

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:06.03.2020)