Barske Glæder

Lassokasting 5.kl Vågåmo, Barske Glæder 2015
Lassokasting 5.kl Vågåmo, Barske Glæder 2015, Foto: Kristine Sørlile

Nasjonalparksenteret for Reinheimen, Norsk Fjellmuseum, inviterte 5.klassingane i Vågå, Lom og Skjåk til Barske Glæder 6.mars. Skuleopplegget har vorte ein årleg tradisjon med tema friluftsliv og naturmangfald. I tillegg til formidlingsopplegg om dei store hjortedyra v/ Norsk Villreinsenter, fekk elevane prøve ei sanseløype, båltenning og lassokasting.

(Publisert:12.03.2015 Sist endret:11.12.2020)