Innkalling og sakliste 4. styremøte 7.sept 2015

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har møte på Fjordstova i Valldal, måndag 7. september. Styremøte startar kl. 11:30. Etter styremøte er det lagt opp til eit besøk på Tafjord Kraft- og skredsenter, www.kraftogskred.no.
Innkalling og sakliste kan du lese ved å klikke på lenka under. 

(Publisert:02.09.2015 Sist endret:11.12.2020)