Konstituering av nytt nasjonalparkstyre for Reinheimen

Foto: Kjell Stålevik
Foto: Kjell Stålevik

Miljødirektoratet har no oppnemnd nye representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen. Nytt styre vert konstituert i møte måndag 14.mars 2016, på Lesja bygdetun.  Ny leiar, nestleiar og arbeidsutval skal veljast. Inntil nytt styre er konstituert vil eksisterande arbeidsutval(AU) behandle kurante saker på vegne av det "gamle"  nasjonalparkstyre.

Nasjonalparkstyret forvaltar Reinheimen nasjonalpark, 6 tilliggende landskapsvernområder og 1 naturreservat. Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar. Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg har også ein representant i styret.

Represetanter til nytt nasjonalparkstyre for Reinheimen, 2016-2019:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar
  Per Magnus Berdal Laila Olsen Norddal kommune
  Elias Sperstad Heidi Banken Fallingen Skjåk kommune
  Mariann Skotte Stian Lotten Lesja kommune
  Marit Nauste Torbjørn Rødstøl Rauma kommune
Bjarne Eiolf Holø Anne-Lise Marstein Lom kommune
Svein Blankenborg Iselin Jonassen Vågå kommune
Kari Ramen Jo Trygve Lyngved Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg
  Magnhild Vik Bjørn Sandnes Møre og Romsdal fylkeskommune
Aud Hove Øystein Andreassen Oppland fylkeskommune

 

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:11.12.2020)