Møte i nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.04.2017

Billingen i Skjåk er ein naturleg innfallsport til Reinheimen nasjonalpark.
Billingen i Skjåk er ein naturleg innfallsport til Reinheimen nasjonalpark., Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møtet 24.04.2017 fordelt tiltaksmidla i Reinheimen for 2017. Innkalling med sakliste og protokoll frå telefonmøte ligg som pdf-dokument under.

(Publisert:25.04.2017 Sist endret:11.12.2020)