Møteprotokoll 2.styremøte, 26.mars 2015

Billingen, diktarstig, innfallsport Reinheimen
Billingen, diktarstig, innfallsport Reinheimen, Foto: Kristine Sørlie

26.03.15 behandla Nasjonalparkstyret for Reinheimen bruk av tiltaksmidler i verneområdet for 2015, og gjorde vedtak om å ta imot tilbodet frå miljødirektoratet om å overta forvaltningsansvar for 4 naturreservat; Muldalslia, Slettsvaet, Vermedalen i Rauma kommune, og Einstullie i Skjåk kommune.

(Publisert:31.03.2015 Sist endret:11.12.2020)