Møteprotokoll AU-Reinheimen, 29.06.2015

AU- Nasjonalparkstyret for Reinheimen behandla 3 dispensasjonssakar 29.06.15. RaumaRock fekk avslag på søknad om landing på fjellet "Mannen" i samband med film-stunt. Eltel Sønnico AS fekk dispensasjon for landing på Skarfjellenden i samband med bygging av ny basestasjon for naudnett. Les vedtak i lenka under. Foto: frå Slettvikane med Skarfjellenden t.h.

(Publisert:03.07.2015 Sist endret:11.12.2020)