Møteprotokoll AU-Reinheimen, 06.10.15

Norsk tindesenter
Norsk tindesenter

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen har 06.10.15 i sak 15/15 gjeve Norsk tindesenter dispensasjon til landing og lågflyging med helikopter i Reinheimen nasjonalpark for å gjere filmopptak for produksjon av ein film som skal visast for besøkande på Norsk tindesenter neste sommar. Norsk tindesenter fekk dispensasjon til 3 turar i løpet av oktober 2015. Filmen skal formidle bratt naturglede og naturverdiane i verneområdet. Les vedtaket i lenka under:

(Publisert:06.10.2015 Sist endret:11.12.2020)