Nasjonalparkstyret overtar forvaltningsmynde for Muldalslia, Slettsvaet, Vermedalen og Einstullie naturreservat.

Fattig myr med torvull i Vermedalen naturreservat
Fattig myr med torvull i Vermedalen naturreservat, Foto: Naturbase

Miljødirektoratet har i brev 20.01.2020 delegert forvaltningsmyndigheit til Nasjonalparkstyret for Reinheimen for 4 naturreservat: 
Muldalslia naturreservat i Fjord kommune 
Slettsvaet naturreservat i Rauma kommune
Vermedalen naturreservat i Rauma kommune
Einstullie naturreservat i Skjåk kommune

Lenke til delegeringsbrev frå miljødirektoratet 20.01.20: HER

Delegeringa gjeld frå 1. mars 2020, og 
søknader etter 1.mars 2020, skal behandlast av Nasjonalparkstyret for Reinheimen.

(Publisert:15.05.2020 Sist endret:11.12.2020)