Ny steintrapp på turstigen til Stabbeskardet

Ny steintrapp på turstigen mot Stabbeskardet frå Trollstigplatået
Ny steintrapp på turstigen mot Stabbeskardet frå Trollstigplatået, Foto: Thomas Rødstøl, SNO

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har vore med å finansiert eit tilretteleggingstiltak på ein populær turstig frå Trollstigplatået ut til Stabbskardet på toppen av Trolltindan ogTrollveggen i Reinheimen nasjonalpark. Det er ei gruppe på 3 sherpaer som har gjennomført arbeidet under leiing av Nordveggen AS og Nils Hole. Ein utfordrande start på turstigen over eit sva  er no tilrettelagt med ein dekorativ og solid steintrapp. Les meir om prosjektet under, i pressemelding frå Nordveggen AS: 

- Etterspørselen etter sherpaene har vært veldig stor i 2015, siden ikke så stor gruppe kunne komme til Norge på grunn av oppbygging i Nepal. Vi er derfor veldig glad at vi greide å få dem noen dager nå, sier prosjektleder i Nordveggen AS, Solveig Brøste Sletta. De ankom Åndalsnes onsdag og skal arbeide til mandag. Arbeidet de skal utføre er en forbedring av stistarten ut til Stabbeskaret. Det har i sommer vært telleapparat på turen ut til Stabbeskaret gjennom Statens Naturoppsyn. Det er registrert 40 - 60 personer på tur etter denne stien daglig i sommer. Det er derfor ikke tilfredsstillende at turgåere må gå etter et berg der de henger etter en kjetting, sier Brøste Sletta. Arbeidet finansieres gjennom tilskudd som er gitt gjennom forvaltningsstyret for Reinheimen. Det er en gruppe på tre sherpaer som arbeider på stien, og med Nils Hole som leder for arbeidet. Nils Hole har også engasjert flere dugnadspersoner med på arbeidet i Trollstigen. Enda et bevis på hvor viktig dugnadsfolka er for at vi får gjennomført tiltak i Rauma, avslutter prosjektlederen i Nordveggen AS.

(Publisert:03.11.2015 Sist endret:11.12.2020)