Oppnemning av representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen, 2020-2023.

Styreleiar Per Magnus Berdal t.h, og nestleiar Bjarne E. Holø t.v. på bilete.
Styreleiar Per Magnus Berdal t.h, og nestleiar Bjarne E. Holø t.v. på bilete., Foto: Kristine Sørlie

Miljødirektoratet har 03.03.20 oppnemnd nye representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen. Nytt styre vart konstituert i styremøte onsdag 18.mars, der både leiar og nestleiar gjorde attval. Per Magnus Berdal (Fjord kommune) held fram som styreleiar, og Bjarne Eiolf Holø (Lom kommune) vert nestleiar også for neste styreperiode. 

Nasjonalparkstyret forvaltar Reinheimen nasjonalpark, 6 tilliggende landskapsvernområder og 5 naturreservat. Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar. Reinheimen-Breheimen Villreinutvalg har også ein representant i styret.

2020-2023:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar
leiar Per Magnus Berdal Laila Olsen Fjord kommune
nestleiar Bjarne Eiolf Holø Marit Sletten Lom kommune
styremedlem Mariann Skotte Per Inge Skotte Lesja kommune
styremedlem
Magnhild Vik Torbjørn Rødstøl Rauma kommune
styremedlem
Edel Kveen Morten Kielland Skjåk kommune
styremedlem
Live Langøygard Harald Svee Bjørndal Vågå kommune
styremedlem
Inger Line Flydal Joo Trygve Lyngved Reinheimen-Breheimen Villreinutval
styremedlem
Hans Kristian Enge Hanne Velure Fylkestinget i Innlandet
styremedlem

Torbjørn Rødstøl

Inger Johanne Tafjord Fylkestinget i Møre og Romsdal


Arbeidsutval - nasjonalparkstyret for Reinheimen:

Rolle Namn
Leiar Per Magnus Berdal
Nestleiar Bjarne Eiolf Holø
Medlem Mariann Skotte
1.vara Magnhild Vik
2.vara Edel Kveen
(Publisert:10.03.2020 Sist endret:11.12.2020)