Nytt styremedlem i Reinheimen

Kjersti Bjørnstad Fremstad
Kjersti Bjørnstad Fremstad, Foto: Oppland FK

Kjersti Bjørnstad er av Miljødirektoratet oppnemnd som nytt medlem i nasjonalparkstyret for Reinheimen frå 2018, og ut resten av styreperioden. Ho representerar Oppland fylkeskommune i nasjonalparkstyret, og erstattar Aud Hove som har vore styremedlem sidan 2016.

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:04.05.2018)