Styremøte og konstituering, 18.mars 2020

Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik
Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik

Konstituerande styremøte for Reinheimen vart gjennomført som elektronisk møte, onsdag 18.mars, kl. 10:00.

Presentasjonar og styredokument til møtet ligg også under, les meir.

Felles kompetansedagar for nye styremedlemmer i verneområda Reinheimen, Breheimen, Dovrefjell-Sunndalsfjella, Rondane-Dovre, Langsua, Sølen, Fulufjellet og Geiranger-Herdalen, på Scandic Lillehammer Hotel 17.-18.mars 2020, vart avlyst pga Corona pandemien.

(Publisert:10.03.2020 Sist endret:23.03.2020)