Protokoll 4. styremøte, 07.09.2015

Gro Marita Stennes Valdal, dagleg leiar på Tafjord Kraft- og skredsenter, fortel om store fjellskred i Tafjord. 
Per Magnus Berdal, Rannveig Brennhaug, Frøydis Austigard og Tove Merete Røvik Istad ventar spent på raset frå fjellet!
Gro Marita Stennes Valdal, dagleg leiar på Tafjord Kraft- og skredsenter, fortel om store fjellskred i Tafjord. Per Magnus Berdal, Rannveig Brennhaug, Frøydis Austigard og Tove Merete Røvik Istad ventar spent på raset frå fjellet!, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde sitt 4. styremøte 7.september på Fjordhagen i Valldal. Protokoll frå møtet kan du lese ved å klikke på lenka under:

(Publisert:15.09.2015 Sist endret:11.12.2020)