Protokoll 6. styremøte 27.11.2015

Utsikt frå forvaltningsknutepunktet i Lom mot Skaihø og Ottadalen landskapsvernområde
Utsikt frå forvaltningsknutepunktet i Lom mot Skaihø og Ottadalen landskapsvernområde, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte det 6. og siste styremøte i 2015, på Norsk Fjellmuseum i Lom 27.november. Protokollen frå møtet kan du lese ved å klikke på lenka under:

(Publisert:07.12.2015 Sist endret:11.12.2020)