Protokoll frå telefonmøte 02.11.2015

Jervbås
Jervbås, Foto: Vidar Rugsveen

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde telefonmøte 02.11.2015 for å behandle ein søknad om plassering av to jervbåsar og motorisert ferdsel i Finndalen landskapsvernområde, i samband med lisensfelling av jerv. Protokollen frå møtet kan du lese ved å klikke på lenka under:

(Publisert:05.11.2015 Sist endret:11.12.2020)