Styremøte i Reinheimen, 18.09.2017

Honnsjøen i Ottadalen lvo
Honnsjøen i Ottadalen lvo, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har neste styremøte måndag 18.sept, kl. 11:00 på Dombås Hotel. Innkalling og sakliste er lagt ut nedenfor som pdf-dokument

(Publisert:11.09.2017)