Styremøte i Reinheimen 23.nov. 2020

Råkåelva på Vangen
Råkåelva på Vangen, Foto: Kristine Sørlie

Saksdokument og protokoll frå møtet i Nasjononalparkstyret for Reinheimen, 23. nov. 2020 er lagt ut nedanfor som PDF. Møtet vart gjennomført digitalt.

(Publisert:17.11.2020 Sist endret:11.12.2020)