Styremøte i Reinheimen, 5.mars 2018

Mot Søre Storteppingje i Ottadalen landskapsvernområde
Mot Søre Storteppingje i Ottadalen landskapsvernområde, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 5.mars, på Norsk fjellsenter i Lom. Saklista og protokoll frå møtet er lagt ut nedanfor som pdf-dokument. Presentasjon til Geir Høitomt (Kistefoss Skogtenester as) om sårbare artar og sårbarheitsvurderingar i Reinheimen er også lagt ut her.

(Publisert:28.02.2018 Sist endret:12.03.2018)