Styremøte og Rådgjevande utval, 19.-20.sept. 2018

Rådgjevande utval på Billingen 20.09.18
Rådgjevande utval på Billingen 20.09.18, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte, og møte med rådgjevande utval for Reinheimen, 19. - 20. september på Grotli Høyfjellshotell.
Sakliste og protokoll frå møte i nasjonalparkstyret 19.09.18 er lagt ut nedanfor som pdf.

Møtet i rådgjevande utval starta etter styremøtet 19.sept., og vart avslutta på Billingen seterpensjonat 20.sept. Presentasjonar og referat frå møtet og gruppearbeidet i rådgjevande utval ligg her:
Presentasjonar og referat frå rådgjevande utval 19.-20.sept. 2018 

(Publisert:10.10.2018 Sist endret:11.12.2020)