Styremøte på Lesja Bygdetun, 13.mars 2017

Vinterbeite
Vinterbeite, Foto: Kjell Stålevik

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde sitt fyrste ordinære styremøte dette året, på Lesja Bygdetun 13.mars. Innkalling med sakliste og protokoll frå møte ligg som pdf-dokument under.

Nasjonalparkstyret på omvisning i utstillingane på Lesja Bygdetun. Gunhild Høvik Hansen orienterar om innhald og planane framover.
Nasjonalparkstyret på omvisning i utstillingane på Lesja Bygdetun 13.03.17

(Publisert:12.03.2017 Sist endret:11.12.2020)