Styremøte på Norsk Tindesenter 15.11.2016

Anita Buckley, dagleg leiar ved Norsk Tindesenter, held innlegg for rådgjevande utval i Reinheimen, 14.11.16
Anita Buckley, dagleg leiar ved Norsk Tindesenter, held innlegg for rådgjevande utval i Reinheimen, 14.11.16, Foto: Kristine Sørlie

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde siste ordinære styremøte dette året 15.11.16. Styremøte vart gjennomført dagen etter det årlege møte med rådgjevande utval for Reinheimen. Møta var på Åndalsnes, på Grand Hotell Bellevue og på Norsk Tindesenter. Innkalling med sakliste og protokoll frå styremøte 15.11, ligg som pdf-dokument under.

(Publisert:07.11.2016 Sist endret:11.12.2020)