Verneområde

Reinheimen nasjonalpark med seks tilliggande landskapsvernområde og eit naturreservat vart oppretta i ved kongeleg resolusjon 24.11.06. Reinheimen er eit felles namn for heile verneområdet. Namnet er kome til i vår tid. Det var fjelloppsynsmann og forfattar Olaf Heitkøtter som fekk æra av å namnsette området då han nytte denne nemninga i ei bok han skreiv på 70-talet. Området har tradisjonelt mange namn, der kvar bygd har namnsett sine område.

Heile det verna arealet i Reinheimen er på 2614,66 km2. Nedanfor er det lenker til omtale av dei enkelte verneområda med kart frå Naturbase.

Verneområde

Vernedato Areal (daa)

Lenke til faktaark m. kart

Reinheimen nasjonalpark.

24.11.2006

1974610

Faktaark.

Brettingsmoen naturreservat kart.

24.11.2006

5747

Faktaark

Finndalen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

34573 

Faktaark.

Ottadalen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

224057 

Faktaark.

Lordalen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

21447 

Faktaark.

Trollstigen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

146446 

Faktaark.

Romsdalen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

136333 

Faktaark.

Tafjorden - Reindalen landskapsvernområde kart.

24.11.2006

74148 

Faktaark.